Više od niskih cena
  • 011/407-21-09
  • 064/23-16-580
  • 065/23-16-580
  • Kontakt

Nikon Z6, Test

 

REPRODUKCIJA BOJA

Pitanje reprodukcije boja uglavnom je vezano za JPEG, pošto se u RAW-u većina odstupanja može naknadno korigovati. „Doživljaj“ boja koji je „usađen“ u softver aparata može biti (i jeste) različit od brenda do brenda, pa čak i od modela do modela jednog istog brenda, a kako je percepcija boja individualna, tj. stvar ukusa, boje se fabrički profilišu tako da što većoj grupaciji korisnika budu prijemčive za oko. U slučaju RAW-a, kolorni stil postaje samo polazna osnova za obradu i premda može uticati na generalnu dopadljivost, mnogo veći faktor predstavlja u slučaju JPEG formata. JPEG je, kao što je opšte poznato, daleko slabijeg potencijala za obradu od RAW-a. Zbog toga je, barem onima koji pretežno koriste JPEG i oslanjaju se na njega kao na konačan rezultat ili materijal za prezentaciju, od izuzetnog značaja kako aparat reprodukuje boje.

Kao i svi drugi proizvođači i Nikon nudi mogućnost finog podešavanja kolorita, ali i set od predefinisanih kolornih stilova (Picture Control), kojima se aparat u jednom koraku može prilagoditi određenoj nameni, odnosno prirodi scene koja se fotografiše. Nikon Z6 je ovaj segment delimično preuzeo sa aktuelnih DSLR modela ovog proizvođača i čak unapredio, omogućivši bitno preciznija podešavanja pojedinih elemenata. Profile je, kao i ranije, moguće korigovati po sopstvenom nahođenju i eventualno sačuvati kao sopstvenu varijaciju. Od pojedinačnih parametara, dostupni su Sharpening (sa dodatkom Mid-range Sharpening i Clarity podešavanja), Contrast, Brightness, Saturation i Hue. Osim automatskog, koji kolorit prilagođava konkretnoj sceni, na osnovu informacija dobijenih od svetlomera, postoji još šest predefinisanih stilova, a u nastavku ćemo pogledati uticaj svakog od njih:

147_T52_6-Boje_standard.jpg
Standard kolorni stil

148_T52_6-Boje_neutral.jpg
Neutral kolorni stil

149_T52_6-Boje_vivid.jpg
Vivid kolorni stil

150_T52_6-Boje_portrait.jpg
Portrait kolorni stil

151_T52_6-Boje_landscape.jpg
Landscape kolorni stil

152_T52_6-Boje_flat.jpg
Flat kolorni stil

Ukoliko to nije dovoljno, korisnik može definisati i sopstvene stilove, a na raspolaganju je i monohromatska konverzija. Može biti bazična, svedena na prostu desaturaciju:

153_T52_6-Boje_monochrome.jpg
Obična C/B („monohrom“) konverzija

154_T52_6-Boje_mono_filter.jpg

...ili potpomognuta provlačenjem kroz simulirane kolorne filtere, kakvi su se nekad koristili u analognoj fotografiji:
C/B konverzija sa simulacijom dodatnih kolornih filtera

Nikon Z6 uvodi i novi oblik predefinisanih kreativnih profila, pod nazivom Creative Picture Controls, a koji se sastoje od 20 kolornih efekata koje je moguće koristiti u JPEG formatu:

155_T52_6-Boje_creative-picture-controls.jpg
Creative Picture Controls; set od 20 kolornih profila

Nikon Z6 je pokazao sasvim pristojne rezultate u pogledu prepoznavanja temperature ambijentalnog svetla, ali se ispostavilo da kombinacije različitih temperatura ipak mogu zbuniti algoritam. To se naročito odnosi na situacije koje kombinuju različite izvore, ne samo u pogledu temperature svetla, već i po pitanju njegove prirode. U svakom slučaju, po ovom pitanju se Z6 ne razlikuje od većine drugih fotoaparata, ali je pohvalno reći da se u RAW procesiranju, uz malo „gimnastike“, mogu dobro balansirati čak i beznadežni slučajevi, kao što je kombinovanje gotovo potpuno žute živine rasvete sa drugim, postojanijim izvorima, kao što je hladna LED rasveta.

Predefinisani profili balansa bele obuhvataju čitav niz osnovnih grupa i podgrupa, dok automatika nudi čak nekoliko podverzija, prilagođenih različitim potrebama. Za slučajeve kada nijedan od predefinisanih profila nije u saglasju sa ambijentalnim svetlom, Z6 nudi i Kelvin skalu, kao i funkciju ručnog merenja balansa bele. Svaki od profila se dodatno može podešavati opcijom Fine-Tuning White Balance, kako bi ambijent bio bolje prilagođen subjektivnom doživljaju scene.

Reprodukcija boja u celini, spada u više nego dobre… možda ne idealne, ali ipak takve da je čak i fotografije, čija polazna osnova nije idealna (a ne radi se o balansu bele), moguće relativno jednostavno balansirati. JPEG snimci su, osim u situacijama koje maksimalno stavljaju WB algoritam u iskušenje, više nego dobrog kolorita, pa se Nikon Z6 može pohvaliti koloritom koji od korisnika ne traži previše angažovanja.

 

Komentari

Podelite sa prijateljima!