Više od niskih cena
  • 011/407-21-09
  • 064/23-16-580
  • 065/23-16-580

Pojmovnik i objašnjenje foto-reči i fraza

A

A-D konvertor – pretvara analogni signal koji emituje senzor u digitalni signal koji dalje obrađuje fotoaparat.

AA Baterije – veličina baterija koje najčešće koriste digitalni fotoaparati.

AE (Auto Exposure) – sistem koji automatski podešava pravilnu ekspoziciju u odnosu na svetlosne uslove. Najčešći tipovi AE sistema su:- Programmed – fotoaparat automatski podešava brzinu zatvarača i otvor blende- Program Shift – isto kao Programmed samo što korisnik može da izabere i druge kombinacije brzine zatvarača i blende- Aperture Priority – (prioritet blende) korisnik bira veličinu otvora blende, a fotoaparat podešava brzinu zatvarača u odnosu na svetlosne uslove- Shutter Priority – (prioritet zatvarača) korisnik bira brzinu zatvarača, a fotoaparat podešava blendu u odnosu na svetlosne uslove

AE Lock – mogućnost da fotoaparat zadrži („zaključa“) podešavanja ekspozicije (blendu i brzinu zatvarača) dok korisnik može da uperi fotoaparat u drugom pravcu i fotografiše drugu scenu. Korisno kod pravljenja više fotografija koje će posle biti spojene u panoramu.

AF (Auto Focus) – sistem koji automatski fokusira objektiv fotoaparata.

AF Assist Lamp – lampa koja osvetljuje subjekat fotografisanja i pomaže sistemu za fokusiranje pri uslovima slabe osvetljenosti.


AF Servo – predstavlja mogućnost fotoaparata da konstantno fokusira subjekat u pokretu. Ova opcija je uglavnom rezervisana samo za dSLR fotoaparate. „AI Servo“ – (Canon), „Continuous“ – (Nikon).

Anti-Shake – sistem za stabilizaciju slike razvijen od strane Konica-Minolta. Senzor se nalazi na platformi koja se pomera u kontra smeru od fotoaparata.

AF Servo – predstavlja mogućnost fotoaparata da konstantno fokusira subjekat u pokretu. Ova opcija je uglavnom rezervisana samo za dSLR fotoaparate.
„AI Servo“ – (Canon), „Continuous“ – (Nikon).

Anti-Shake – sistem za stabilizaciju slike razvijen od strane Konica-Minolta.
Senzor se nalazi na platformi koja se pomera u kontra smeru od fotoaparata.

Aperture – pogledati „Blenda“.

Artifacts – razne neželjne promene na digitalnoj fotografiji čiji izvor može biti senzor, optika ili sistem za procesiranje fotografije.

Aspect Ratio – odnos između horizontalne i vertikalne dimenzije fotografije. Najčešći odnosi su:- 4:3 – većina digitalnih fotoaparata ima ovaj odnos kao i kompjuterski monitori (800x600, 1024x768, 1600x1200) i standardni TV aparati- 3:2 – ovaj odnos uglavnom imaju dSLR fotoaparati da bi se fotografija idealno odštampala na raznim formatima kao npr. 15x10cm- 16:9 – widescreen format

AWB (Auto White Balance) – sistem za automatsko podešavanje balansa belog pri fotografisanju. Videti „White Balance“.

B

B&W (Black & White) – crno bela fotografija.

Barrel Distortion – česta geometrijska distorzija objektiva čiji je rezultat zakrivljenost fotografije na ivicama. Ove greške se ispravljaju naknadno putem raznih kompjuterskih programa prilikom obrade fotografije.

Bit Depth – odnosi se na boju pojedinačnog piksela. Piksel sa 8 bitova po boji daje 24 bitnu sliku (8 bitova x 3 boje = 24 bitna dubina). 24 bitna slika ima 16.7 miliona boja.

Blenda – veličina otvora blende objektiva direktno utiče na ekspoziciju i dubinu polja koja će biti u fokusu. Izražava se u F brojevima koji su obrnuto proporcionalni otvoru blende (što je veći F broj to je manji otvor blende). Manji otvor blende znači da će manje svetlosti dolaziti do senzora što zahteva manju brzinu zatvarača, ali će dubina polja koja je u fokusu biti veća.

Blic – blic predstavlja dodatni izvor svetlosti koji je neophodan u uslovima slabe osvetljenosti.

Blue Tooth – bežični standard za povezivanje fotoaparata, PDA, laptopova, kompjutera i mobilnih telefona. Koristi radio talase visoke frekvencije.

BMP – nekompresovani grafički format fajlova popularan u Windows operativnom sistemu.

Borderless – štampanje fotografija do ivice papira bez okvira.

Bracketing – tehnika fotografisanja koja se koristi tako što se ista scena fotografiše više puta sa različitim ekspozicijama, fokusom ili balansom belog da bi se kombinacijom tih fotografija dobila mnogo bolja fotografija nego što je svaka pojedinačno.

Burst Mode (Continuous) – mod u kome fotoaparat snima fotografije kontinuirano jednu za drugom sve dok je pritisnut okidač. Broj fotografija koje može snimiti fotoaparat za redom zavisi od modela.

C

Calibration – videti „Kalibracija“.

CCD (Charged Coupled Device) – čip osetljiv na svetlost koji registruje fotografiju. Koristi se kao senzor kod digitalnih fotoaparata. Normalno registruje fotografiju u sivim nijansama, a da bi se dobila kolor fotografija pikseli senzora se prevlače sa RGBG (crvena, zelena, plava, zelena) kolor maskom. Dodatna zelena je za kontrast. CCD je analogni senzor čije informacije u digitalni signal pretvara A-D konvertor.

Center-Weighted – termin koji opisuje da AE sistem uzima u obzir samo centralni deo kadra pri određivanju ekspozicije za celu fotografiju.

CF (CompactFlash) – format memorijske kartice koji je prvi predstavio i proizveo SanDisk još 1994 godine. Postoje dva tipa CF kartica: tip I (3.3mm debljine) i tip II (5mm debljine). Do 2004 je bio najzastupljeniji format kod digitalnih fotoaparata dok se danas zadržao kod dSLR aparata.

Chromatic Aberration – pogledati „hromatske aberacije“.

CMOS Senzor (Complementary Metal Oxide Semiconductor) – Koristi se kao senzor kod digitalnih fotoaparata kod kojih se za razliku od CCD senzora informacije piksela obrađuju odjednom čineći ih bržim i štedljivijim pri potrošnji električne energije.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) – najčešće boje koje koriste štampači.

Color Space – opseg boja iz vidljivog spektra koji može da registruje i prikaže digitalni fotoaparat. Najčešći su sRGB i AdobeRGB

Contrast – videti „kontrast“.

CRW/CR2 – raw format fajla kod Canon fotoaparata.

D

Depth of Field (DOF) – dubina polja u fokusu. Direktno zavisi od otvora blende.

Digitalni Zum – digitalno uvećanje slike koje se postiže tako što samo centralni deo senzora registruje fotografiju i time stvara utisak uvećanja. Nije preporučljivo koristiti pošto su takve fotografije lošijeg kvaliteta nego kad se koristi optičko zumiranje.

DPI (Dots Per Inch) – broj tačaka po inču – mera koja opisuje rezoluciju štampača.

DPOF (Digital Print Order Format) – standard koji omogućava obeležavanje fotografija na memorijskoj kartici za štampanje.

DSLR (Digital Single Lens Reflex) – digitalni SLR fotoaparati. Videti „SLR“.

E

Ekspozicija – predstavlja količinu svetlosti koja dođe do senzora i zavisi od otvora blende i brzine zatvarača.

Elektronsko Tražilo - predstavlja mali LCD ekran umesto optičkog tražila. Koristi se kod fotoaprata sa većim zumom od 4x pošto tada korišćenje optičkog tražila nije praktično.

EV (Exposure Value) – vrednost ekspozicije koja se kod digitalnih fotoaprata može menjati da bi se korigovao AE sistem i time posvetlela ili potamnela fotografija.

EVF (Electronic ViewFinder) – pogledati „elektronsko tražilo“.

EXIF (Exchangeable Image File format) – odnosi se na podatke koje digitalni fotoaparat snima u zaglavlju JPEG fajla o raznim parametrima pod kojim je snimljena ta fotografija.

Exposure – pogledati „Ekspozicija“.

Exposure Compensation – pogledati „Kompenzacija Ekspozicije“.

F

f-stop – numerička vrednost otvora blende.

FireWire – videti „IEEE-1394“.

Flash – pogledati „blic“.

Flash Output Compensation – pogledati „kompenzacija blica“.

Focus Lock - mogućnost da fotoaparat zadrži („zaključa“) fokus dok korisnik može da uperi fotoaparat u drugom pravcu i fotografiše drugu scenu.

G

GIF (Graphics Interchange Format) – 8 bitni grafički fajl format koji ima maksimalno 256 boja. Rasprostranjen po internetu u obliku malih kratkih animacija – „GIF animacije“.

H

Histogram – grafik koji pokazuje raspored i broj piksela po osvetljenosti ili boji.

Hot Shoe – stopica za konekciju blica. Obično se nalazi sa gornje strane fotoaparata.

Hromatske Aberacije – hromatske aberacije nastaju usled nepravilnog fokusiranja objektiva različitih talasnih dužina svetlosti. Vide se kao ljubičaste ili plavičaste linije na granici između jako tamnih i jako svetlih delova fotografije.

I

ICC (International Color Consortium)

Profile – kolor profili koji se obično dobijaju na CD-u uz uređaj (digitalni fotoaparat, štampač, monitor). Služe da bi jedan uređaj „znao“ kako drugi uređaj reprodukuje boje radi dobijanja identične slike na oba uređaja.

IEEE-1394 – poznatiji kao „FireWire“. Konektor za povezivanje digitalnih uređaja kao što su digitalni kamkorderi, skeneri, digitalni fotoaparati i kompjuteri.

iESP – Olympusov sistem za određivanje ekspozicije.

iLink – termin za IEEE-1394 koji koristi Sony.

Image Stabilization (IS) – sistem za stabilizaciju slike koji smanjuje neželjene efekte pomeranja fotoaparata prilikom fotografisanja iz ruke. Omogućava fotografisanje sa manjim brzinama zatvarača. Neophodan kod fotografisanja sa velikim zumom.

InfoLITHIUM – „pametne“ punjive litijumske baterije koje je razvio Sony. U sebi sadrže čip koji kameri daje podatke koliko će još dugo trajati pri trenutnoj potrošnji.

Inkjet – tip štampača koji za štampanje koristi tehnologiju prskanja mikroskopskih kapi mastila po papiru.

ISO – označava osetljivost senzora (filma) na svetlost. Što je veća ISO vrednost, senzor (film) je osetljiviji na svetlost te olakšava fotografisanje u lošim svetlosnim uslovima, ali i fotografije imaju više šuma odnosno postaju tačkaste i gube na kvalitetu. Nekadašnja oznaka je bila ASA.

J

JPEG (Joint Photographic Experts Group ) – ime komiteta koji je dizajnirao standard za kompresiju slika u elektronskom formatu.

JPG – najčešći elektronski format u kome digitalni fotoaparati beleže fotografije. Fotografije u ovom formatu su kompresovane tako što je odstranjen višak informacija o fotografiji bez bitnijeg gubitka na kvalitetu iste.

K

Kalibracija – kalibracija boja jednog uređaja u odnosu na drugi (npr. monitor-štampač) da bi boje bile identične na oba uređaja. Takođe se može kalibrisati samo jedan uređaj prema nekom utvrđenom standardu.

Kompenzacija Ekspozicije – kompenzacijom ekspozicije je moguće posvetljivati ili potamnjivati fotografiju korigovanjem AE sistema.

Kompenzacija Blica – podešavanje jačine blica. Slično kompenzaciji ekspozicije.

Kontrast – razlika između svetlih i tamnih elemenata fotografije u nivou osvetljenosti.

L

LCD (Liquid Crystal Display) – tehnologija izrade displeja na bazi tečnog kristala. Ekrani na digitalnim fotoaparatima su izrađeni u ovoj tehnologiji kod koje je ekran sastavljen od velikog broja malih elektronskih ćelija koje mogu biti kolor ili crno-bele. Prednost ovih ekrana je što za prikazivanje slike koriste malo električne energije.

LED (Light Emiting Diode) – svi svetlosni indikatori na digitalnim fotoaparatima su LED diode.

Li-ion – litijum-jonske baterije se najčešće koriste kod SLR fotoaparata. Ove baterije imaju najveću energiju u odnosu na veličinu, rade efikasno na različitim temperaturama i nisu sklone samopražnjenju.

M

Macro – makro označava mogućnost objektiva da fokusira predmet koji je na jako maloj udaljenosti od objektiva uz odnos 1:1. Odnos 1:1 označava da je lik predmeta projektovan na senzor (film) iste veličine kao i predmet u prirodi. Odnos 1:2 označava da je lik predmeta projektovan na senzor (film) upola manji nego predmet u prirodi.

Matrix metering – termin koji opisuje da AE sistem uzima u obzir 256 polja kadra pri određivanju ekspozicije za celu fotografiju

Megapiksel – predstavlja jedinicu od 1 000 000 (milion) piksela. Piksel (pixel – skraćeno od picture element – koristeći skraćenicu „pix“ za picture) je osnovna jedinica digitalne slike (fotografije, monitora...) i predstavlja najmanju tačku od koje je sastavljena digitalna slika. Termin megapiksel sem što daje broj elemenata digitalne slike on pokazuje i od koliko elemenata je sastavljen senzor digitalnog fotoaparata. Rezolucija digitalne fotografije predstavlja broj piksela po x i y osi, a njihov proizvod daje ukupan broj piksela te fotografije. Na primer fotografija u rezoluciji 3072 x 2304 je od 7 megapiksela.
3072 x 2304 = 7 077 888 = 7Mp.

Memory Stick – format memorijske kartice koji je proizveo Sony. Ovaj format je tokom godina unapređivan tako da su iz njega proistekli ostali formati koje koriste Sony-jevi uređaji:

Memory Stick PRO, Memory Stick DUO i Memory Stick DUO PRO.Metering – izračunavanje ekspozicije u odnosu na postojeće svetlosne uslove.

Microdrive – minijaturni hard disk spakovan u CompactFlash tip II kućište. Služi isto kao CF tip II memorijska kartica. Nedostatak je veća potrošnja električne energije u odnosu na obične CF kartice zbog pokretanja mehanike hard diska kao i veća osetljivost na temperaturu i fizička oštećenja.

MMC – format memorijske kartice koju koriste pojedini digitalni fotoaparati. Istog oblika i dimenzija kao SD memorijske kartice

MP, MPx – skraćenice za MegaPiksel.

MPEGMoving Picture Experts Group je radna grupa koja je standardizovala istoimeni video zapis u elektronskom obliku. Ovaj kompresovani format koriste digitalni fotoaparati za snimanje video zapisa

Multi-Point Focusing – autofokusni sistem koristi više delova kadra da bi odredio pravilan fokus.Multi Zone Focusing – digitalni fotoaparat će automatski odrediti koju zonu kadra će koristiti za autofokus tako da subjekat fotografisanja ne mora da bude u centru kadra.

N

NEF (Nikon Electronic Format ) – raw format fajla kod Nikon fotoaparata.

NiCd – Nikl-Kadmijumske baterije – tip punjivih baterija koje su danas skoro izbačene iz upotrebe i zamenje drugim tipovima punjivih baterija.

NiMH – Nikl-Metal Hidridne baterije – tip punjivih baterija koje su danas najrasprostranjenije. Sadrže više energije od alkalnih ili NiCd baterija istih veličina. Nedostatak je što su sklone samopražnjenju.

Noise – videti „Šum“.

O

Objektiv – optički uređaj od jednog ili više sočiva u obliku cevi na fotoaparatu koji služi za usmeravanje svetlosti (slike) na senzor (film).

OLED (Organic Light Emitting Diode) – tehnologija izrade displeja. U odnosu na LCD ne koristi se pozadinsko osvetljenje što čini OLED tehnologiju energetski efikasnijom što je od velikog značaja kod uređaja koji se napajaju baterijama kao što su digitalni fotoaparati. Takođe OLED displeji imaju veći kontrast i veći ugao pod kojim su vidljivi u odnosu na LCD.

Optički Zum – uvećanje slike koje se postiže kombinacijom sočiva u objektivu. Optičko zumiranje je superiornije u odnosu na digitalno.

Optičko Tražilo – „prozorčić“ kroz koji fotograf gleda prilikom kompozicije fotografije i fotografisanja. U današnje vreme na kompaktnim digitalnim fotoaparatima se retko koristi pošto je postavljen paralelno sa objektivom i ne daje identičan kadar koji objektiv „vidi“. U tu svrhu se koristi LCD ekran jer pokazuje kakva će biti fotografija tj. isto ono što objektiv „vidi“. Kod SLR fotoaparata u optičkom tražilu se vidi isti kadar kakva će biti i fotografija pošto ogledalce na zatvaraču reflektuje sliku koja se vidi kroz objektiv.

ORF (Olympus Raw Format ) – raw format fajla kod Olympus fotoaparata.

Orientation Sensor – specijalni senzor koji prati položaj fotoaparata pri fotografisanju zbog kasnije ispravne reprodukcije fotografija koje su snimljene u vertikalnom (portret) položaju fotoaparata.

P

Panorama – snimanje serije fotografija koje se kasnije pomoću kompjuterskih programa kombinuju u jednu fotografiju. Digitalni fotoaparati obično imaju predefinisani mod za ovu vrstu fotografisanja, a programe za kombinovanje fotografija obično proizvođač isporučuje na CD-u uz fotoaparat.

PictBridge – standard za direktno štampanje fotografija na štampaču pomoću USB kabla bez korišćenja kompjutera.

Piksel – (pixel – skraćeno od picture element – koristeći skraćenicu „pix“ za picture) je osnovna jedinica digitalne slike (fotografije, monitora...) i predstavlja najmanju tačku od koje je sastavljena digitalna slika.

Polarizator – filter za fotoaparate koji propušta svetlost određene polarizacije te time smanjuje ili eliminiše refleksije sa sjajnih površina (voda, staklo...). Takođe potamnjuje nebo svetlih boja. Postoje dve vrste polarizacionih filtera – linearni i cirkularni. Linearni je namenjen fotoaparatima koji koriste film dok cirkularni koriste digitalni fotoaparati. Linerani se ne može koristiti na digitalnim fotoaparatima pošto sa njim loše radi autofokusni sistem i sistem za merenje svetla.

PPI (Pixels Per Inch) – je mera koja pokazuje broj piksela po jedinici dužine (inč). Ova mera pokazuje gustinu piksela, odnosno kvalitet odštampane fotografije. Ljudsko oko ne primećuje razlike u kvalitetu preko 300PPI. Razlikuje se od DPI pošto razni modeli štampača koriste različit broj tačaka za štampanje jednog piksela.

Q

QuickTime – format video zapisa kompanije Apple. QuickTime video zapisi mogu sadržati i audio zapis. Ekstenzija fajlova ovog video zapisa je .MOV

QVGA – Quarter-VGA predstavlja rezoluciju od 320x240.

R

RAW – RAW fajlovi su fotografije u elektronskom formatu koje fotoaparat nije obradio. Podaci koje je registrovao senzor se ne obrađuju već se direktno snimaju u RAW fajl. Fotografije u RAW formatu moraju biti obrađene specijalnim kompjuterskim softverom pre nego što se mogu pregledati ili štampati. Tim softverom je moguće promeniti neke parametre pod kojima je snimljena fotografija (kompenzacija ekspozicije, balans belog...). RAW format omogućava maksimalnu kreativnu kontrolu nad snimljenim fotografijama.

Red-Eye – efekat „crvenih očiju“ koji nastaje zbog odbijanja blica od unutrašnjosti očiju. Ovaj problem je čest kod kompaktnih digitalnih fotoaparata gde je blic postavljen blizu objektiva.

Rezolucija – rezolucija digitalne fotografije predstavlja broj piksela po x i y osi. Izražava se kao proizvod dva pozitivna cela broja (npr. 1600x1200).

RGB (Red Green Blue) – označava tri osnovne boje (crvena, plava, zelena) od kojih se međusobnim kombinacijama dobijaju ostale boje.

S

SD (Secure Digital) – u današnje vreme najpopularniji format memorijske kartice.

SDHC (Secure Digital High Capacity) – novi SD format memorijske kartice (SD 2.0) koji omogućava kapacitete preko 2 GB.

Sepia – ovaj termin se odnosi na fotografiju koja je u nijansama braon boje (stare fotografije). Danas se ovaj efekat može naći na digitalnim fotoaparatima kao i u programima za obradu fotografije.

Shutter – pogledati „Zatvarač“.

Skener – optički elektronski uređaj koji služi za konverziju slika (npr. fotografija) u elektronski oblik koji se može sačuvati i obrađivati na kompjuteru.

SLR (Single Lens Reflex) – označava fotoaparat kroz čije se tražilo vidi slika kroz objektiv preko malog ogledala koje je postavljeno ispred senzora pod uglom. Prilikom okidanja to ogledalce se pomera da bi senzor mogao da registruje fotografiju.

Spot Metering – termin koji opisuje da AE sistem uzima u obzir samo tačku u centralnom delu kadra pri određivanju ekspozicije za celu fotografiju.

SRF - raw format fajla kod Sony fotoaparata.

SuperCCD – verzija CCD senzora koju koriste Fujifilm-ovi fotoaparati.

Š

Širokougaoni Objektiv – objektivi koji imaju veliki vidni ugao. Žižna daljina ovih objektiva je manja od 35mm.

Šum – javlja se u obliku obojenih ili crno-belih (sivih) razbacanih piksela po fotografiji zbog pogrešne interpretacije tih piksela na senzoru. Ovaj problem je čest na većim ISO vrednostima kao i na fotoaparatima sa malim senzorom.

T

Telefoto Objektiv – objektivi koji imaju mali vidni ugao i približavaju udaljene objekte. Žižna daljina ovih objektiva je veća od 80mm.

TIFF (Tagged Image File Format) – popularan grafički fajl format.

TTL (Through The Lens) – u bukvalnom prevodu znači „kroz objektiv“. Odnosi se na sisteme za autofokus i određivanje ekspozicije koji podešavaju svoje parametre (fokus, ekspoziciju) u odnosu na sliku koje se vidi kroz objektiv.

TWAIN – protokol za razmenu informacija između kompjutera i uređaja kao što su skeneri i digitalni fotoaparati. Omogućava direktno učitavanje slika u kompjuterske programe.

U

USB (Universal Serial Bus) – konektor na kompjuterima i digitalnim fotoaparatima. U današnje vreme najrasprostranjeniji standard za povezivanje kompjutera i digitalnih fotoaparata.

USM (UltraSonic Motor) – ultrasonični motor u Canon-ovim objektivima koji služi za brzo i bešumno fokusiranje objektiva.

UV Filter – ultraljubičasti filter za objektive. U današnje vreme skoro nepotreban u digitalnoj fotografiji pošto AWB sistem određuje temperaturu boje i više služi kao zaštita objektiva od fižičkih oštećenje ili prljanja.

UXGA - predstavlja rezoluciju od 1600x1200.

V

VGA - predstavlja rezoluciju od 640x480.

Video Out – konektor na digitalnim fotoaparatima koji omogućava povezivanje sa TV-om.

Z

Zatvarač – fizički uređaj koji se nalazi ispred senzora čijim otvaranjem i zatvaranjem se propušta svetlost ka senzoru da bi senzor registrovao fotografiju.

Zum – uvećanje slike. Videti „Digitalni Zum“ i „Optički Zum“.

Ž

Žižna Daljina – razdaljina u mm između optičkog centra objektiva i žižne tačke koja se nalazi na senzoru (filmu). Prema žižnoj daljini objektivi se dele na širokougaone, normalne i telefoto.

W

White Balance – balans belog. Podešavanje relativnih vrednosti crvene, plave i zelene boje (osnovne boje) da bi se neutralne boje reprodukovale ispravno.

Wideangle – pogledati „Širokougaoni Objektiv“.

X

X3 Senzor – novi Foveon-ov senzor koji beleži vrednosti crvene, plave i zelene boje na svakom pikselu.

xD – tip memorijske kartice koji su razvili Fujifilm i Olympus.

XGA - predstavlja rezoluciju od 1024x768.

Autor: Mihailo Bocan

* Zabranjeno je preuzimanje sadržaja sajta www.pcfoto.biz, bez saglasnosti vlasnika sajta.