Više od niskih cena
  • 011/407-21-09
  • 064/23-16-580
  • 065/23-16-580
  • Kontakt

Fuji X-T4, Test

 

DINAMIČKI RASPON

Dinamički raspon važi za jednu od bitnijih osobina savremenog digitalnog senzora, a predstavlja sposobnost beleženja što šireg opsega tonova. Kritične tačke su detalji u najtamnijim, odnosno najsvetlijim delovima snimka.

Za razliku od malih, „kompakt“ aparata, aparati opremljeni velikim senzorom poseduju širi dinamički raspon, što u post-procesu omogućava složenije korekcije, poput boljeg balansiranja snimaka nastalih u lošim uslovima ili čak korigovanja sopstvenih grešaka prilikom eksponiranja snimka. Jedna od takvih situacija je izostanak bljeska blica u kritičnom momentu ili fotografisanje izrazito kontrastne scene, poput pejzaža, gde nebo ostaje preeksponirano („spaljeno“) ili sam motiv ostane u senci, pa bude nedovoljno eksponiran, odnosno podeksponiran. Sposobnost digitalnog senzora da u ovakvim situacijama, bez obzira šta je na sceni izabrano za težište merenja svetla, izvuče što više detalja iz najtamnijih, odnosno najsvetlijih partija, najviše zavisi upravo od dinamičkog raspona, koji u najkraćem – opisuje raspon između najtamnije i najsvetlije informacije koje je senzor zabeležio. Bez obzira na okolnosti, širi DR će dati više prostora za korekciju i vraćanje fotografije u ravnotežu. Nekad za takvim korekcijama ima potrebe, a nekad i ne. Bez obzira na to, širok dinamički raspon se smatra veoma poželjnom karakteristikom senzora, a Nikon aparati u tome danas prednjače, zbog čega je D500 i ovaj put dobio svoje mesto u poređenju sa X-T4 i X-T3.

Još jednom smo iskoristili našu standardnu studijsku scenu i snimcima obuhvatili raspon od ukupno 13 blendi, ovaj put snimljenih na ISO 160, budući da je to bazna vrednost nativnog ISO raspona koji ovaj aparat poseduje. Osnovni snimak, nazovimo ga referentnim, eksponiran je sa parametrima ISO 160, f/8 i trajanjem od 1.3 sekunde, a prateći snimci su uz zadržanu osetljivost i identičan otvor blende, eksponirani još ukupno 12 puta, sa koracima od cele blende, pri čemu je najkraće eksponirani sa kompenzacijom od -8 blendi, dok je najduže eksponirani sa kompenzacijom od +4EV. Tako smo dobili niz koji pokriva ukupno 13 blendi – od -8 do +4EV, a arhivu sa snimcima možete preuzeti linkom ispod naredne fotografije, kao i arhive sa snimcima nastalim sa X-T3 i Nikonom D500. Raspon je izabran asimetrično zbog uobičajene tendencije digitalnih senzora da su više okrenuti ka donjem delu skale.

Podsetimo se kakva je eksponiranost referentnog snimka, urađenog sa parametrima ISO 160, f/8, 1.3“:

122_T55_7-DR_normalno_eksponiran.jpg
ISO 160, normalno eksponiran snimak
Snimci raspona 13 blendi: Fuji X-T4 (ZIP; 73 MB), Fuji X-T3 (ZIP; 67 MB), Nikon D500 (ZIP; 107 MB)

Da se vratimo na komparaciju… Pošto podeksponirani i preeksponirani snimci sami za sebe ne govore dovoljno, morali smo da izvedemo njihov „oporavak“ u postprocesu. Sama tehnika je izuzetno jednostavna i poznata je praktično svim fotografima, amaterima, hobistima ili profesionalcima, koji često posegnu sa posvetljavanjem ili potamnjivanjem snimaka, a sastoji se u prostoj nadoknadi eksponiranja za onoliko blendi, za koliko je inicijalni snimak udaljen od nominalne vrednosti. Pa tako, ukoliko je snimak podeksponiran za 4EV, u postprocesu je neophodno nadoknaditi tu razliku dosvetljavanjem snimka za te četiri blende, kako bi rezultujuća fotografija bila što je moguće približnija onoj koja je snimljena referentnim vrednostima, baš kao na gornjem primeru. Ovaj proces u žargonu zovemo „push“.

Snimci koji se na ovaj način dobiju, obično su prihvatljivog kvaliteta, tj. uporedivi sa istovetnim snimcima na nominalnim vrednostima, do granice od -4 EV, manje ili više. Ipak, uvek gledamo da u testu jednaku važnost posvetimo i snimcima koji bi za većinu modernih senzora (barem kada govorimo o formatima u rangu micro-four-thirds i većima) trebali biti tek rutina. Rutina ili ne, evidentno je da mnogi aparati ipak drugačije ispoljavaju svoje nedostatke, a nekada je to slučaj čak i kada različiti modeli dele isti senzor. U ovom slučaju smo napravili mali izuzetak i izveli kratku komparaciju snimaka sa X-T3 i X-T4, da bismo utvrdili da nema sumnji da je senzor identičan (što naravno važi i za DR), zajedno sa svim kvalitativnim karakteristikama. Pitanje dinamičkog raspona i međusobnih razlika među senzorima ovih aparata se time može staviti ad-acta, te ćemo poređenje vršiti isključivo sa Nikon-om D500.

Analizu počinjemo od simboličnih -1 EV gde, bez iznenađenja, sva tri aparata rutinski odrađuju posao i dozvoljavaju da se snimak u celosti oporavi do nominalne vrednosti. Isto se, s dodatkom veoma male količine šuma, ponavlja i na -2 EV. Odmah upada u oko izrazito veća osetljivost Nikonovog senzora, sa čime smo se mnogo puta u prošlosti susretali.

Na -3 EV se pomaljaju i prve razlike, gde se D500 blago izdvaja, što smo (moramo priznati) potajno i očekivali.

-4 EV je, kako smo maločas već rekli, neka granica do koje većina senzora veoma korektno podnosi naknadno dosvetljavanje. Oba senzora su ispoljila određenu količinu šuma, sa linearnim pojačanjem u odnosu na prethodni nivo, ali D500 već počinje da briljira i odvaja se sa gotovo celom blendom prednosti!

124_T55_7-DR_podeksponirano_4EV_izvucen.jpg
Podeksponirani snimak za 4EV, naknadno izvučen u obradi, dosvetljavanjem za 4 blende

Na -5 EV D500 nastavlja da dominira, ovaj put čak i više, pojačavši prednost nad ostala dva konkurenta za još neki procenat. U pogledu šuma, prednost D500 i dalje gravitira na oko 1 EV.

Na -6 EV, Fuji senzor se još uvek solidno drži, mada polako pokazuje uobičajene mane X-Trans matrice, koje se tiču očuvanja tonalnog balansa, pri čemu je sve veći procenat snimka otišao u nepovratnu „zapušenost“. Osim toga, na snimku se pojavljuju i „vrući“ pikseli, što predstavlja nedvosmisleni znak da smo blizu limita. D500 se, s druge strane, ponaša kao da je sve uobičajeno. Histogram je na njegovom snimku i dalje gotovo u okvirima referentnog, a o reprodukciji boja da i ne govorimo.

-7 EV je već ozbiljan zalogaj i za D500, jer je sve veći procenat snimka ozbiljno oštećen, ali je to i dalje dosta bolje u odnosu na ono što pokazuju konkurenti iz Fuji-ja. Fuji X-T4 ovde pokazuje nešto pomalo čudno, a to su tamne partije kojima ne dominira potpuno crna, zapušena nijansa, već tamno siva komponenta. Isto se ponavlja i na -8 EV.

Uz konstataciju da je za Fuji sve preko -5 EV ipak previše, prelazimo na drugi kraj skale dinamičkog raspona, ovaj put testirajući efekte tzv. „pull“ tehnike, kada se namerno preeksponirani snimak vraća u nominalne okvire, na istovetan način kao i kod „push“ procesa, ali u suprotnu stranu skale. Većina današnjih aparata nema skoro nikakvih teškoća sa +1 EV. U principu, ta granica se u fotografisanju po sunčevoj svetlosti, gotovo svakodnevno dostiže, čim kontrasti dominiraju scenom. Analizom raspoloživih fotografija, pretpostavke su se obistinile, te su oba senzora rutinski obezbedila čiste snimke, svaki sa sopstvenom softverski postignutom ISO vrednostima.

Oba senzora su se odlično snašla čak i na +2EV, mada je teško proceniti da li je to dovoljno da bi aparat mogao da ponudi i takvu softversku vrednost. Ono što deluje prihvatljivo sa jednom fotografijom, ne mora biti i sa nekom drugom, nastalom u drugačijim uslovima. Ipak, pomaljaju se male razlike, pri čemu X-T4 preuzima vođstvo (zajedno sa X-T3) dok D500 već pokazuje i prve znake pregorelih partija. Naravno, u svakom trenutku treba imati u vidu da je ovo za Nikon efektivnih ISO 25, dok je za X-T4/X-T3 ISO 40. Drugim rečima, početne pozicije se razlikuju, pa to utiče i na konačan skor.

I na +3 EV je Fujifilm bolje odradio posao, očuvavši najveći deo kadra, mada se zaista radi o procentima. U praksi to svakako ne bi bilo od preterane koristi. Konačno, sa +4 EV smo stigli do realnog maksimuma i već ozbiljno oštećenih snimaka sa sva tri aparata:

125_T55_7-DR_preeksponirano_4EV_izvucen.jpg
Preeksponirani snimak za 4EV, naknadno izvučen u obradi, potamnjenjem za 4 blende

Fuji senzor je ovde odneo pobedu, mada bismo je lako mogli nazvati „pirovom pobedom“, budući da konačni efekat nije primenjiv u praksi. Pregorelost je prevelika i nije od nekog značaja to što je jedan aparat bolji od drugog za neki procenat, ako konačan snimak svejedno ne valja. D500, očigledno kao naknadu za prethodnu dominaciju u pogledu borbe sa podeksponiranim snimcima, ovde ipak biva podređen u konačnoj hijerarhiji.

Idemo dalje. Tehnika simuliranja nedostajućih ISO vrednosti, tzv. „push“, često se praktikuje kada svetla nema dovoljno, a raspon ponuđen u aparatu ne obezbeđuje dovoljno prostora za rad. U tom slučaju se bira najviša vrednost baznog ISO raspona (u slučaju X-T4, to je ISO 12800) i onda podeksponira za onoliko blendi, koliko je potrebno da bi se postigla odgovarajuća dužina ekspozicije. Ovu tehniku ima smisla koristiti samo za vrednosti koje su nedostupne, pa je sa X-T4 potpuno bespotrebno pokušavati simulaciju ISO 25600 ili 51200, pošto su dotične već na raspolaganju. Zbog toga ćemo pokušati da izvršimo korekciju snimka dobijenog na ISO 12800, podeksponiranog za 3 i 4 EV, pri čemu rezultujući snimci mogu proći kao softverskih ISO 102400, odnosno 204800. Najpre -3 EV i ISO 102400:

126_T55_7-DR_iso102400_resize.jpg
Softverski dobijenih ISO 102400, podeksponiranjem za 3 EV i naknadnim izvlačenjem
Različite rezolucije sa uklonjenim šumom (ACR NR): 26MP, 12MP, 6MP, 2MP

X-T4 i X-T3 nisu naročito briljirali u ovom testu, mada se može primetiti da je X-T4 za neki promil bolji. Kada kažemo „promil“, zaista to i mislimo, pa je te minorne razlike moguće pripisati i variranjem u pogledu temperature senzora u toku izvođenja testa. Jedina razlika koju uočavamo, tiče se odsustva tragova bendinga u dnu snimka, koji nas je svojevremeno iritirao u testu X-T3. Za dokumentarne svrhe, ova tehnika se sa X-T4 može upotrebiti, ali ne i za nešto više od toga.

Iako je prethodni korak sugerisao ne baš sjajan domet, ipak smo odlučili da probamo i +4 EV push i time dobijemo efektivnih ISO 204800:

131_T55_7-DR_iso204800_resize.jpg
Softverski dobijenih ISO 204800, podeksponiranjem za 4 EV i naknadnim izvlačenjem
Različite rezolucije sa uklonjenim šumom (ACR NR): 26MP, 12MP, 6MP, 2MP

X-T4 je i ovaj put ispao minorno bolji od X-T3, što je verovatno rezultat nekakvih suptilnih podešavanja u konverziji, koje su odraz više softverskih, nego hardverskih promena, kojih ne bi ni trebalo biti. U praksi se baš ne bismo usudili da ovakav snimak koristimo za bilo šta više od pokazne vežbe, pa je softverski push za 3 EV više nego ozbiljan u pogledu dometa ovog senzora.

Fujifilm X-T4 je model čiji dinamički raspon nije napredovao u odnosu na prethodnika. To se vidi na primeru celog niza snimaka koji demonstriraju dinamički raspon, a možda zaostatak i ne bi bilo toliko uočljiv, da sučeljavanje nije izvedeno u konkurenciji najboljeg APS-C aparata današnjice, Nikon-ovog D500. Istinu govoreći, Fuji uopšte nije toliko loš, koliko je D500 nepobediv. Nema smisla negirati očigledno – da biste u testu dinamičkog raspona pobedili Nikon, nije dovoljno samo imati vrhunski senzor – morate imati i eksperte za izvlačenje maksimuma iz tog senzora, a jasno je da je Nikonov projektni tim svima zadao veoma ozbiljan domaći zadatak koji će, kao i u slučaju D750 u 35mm konkurenciji, biti veoma teško rešiti.

 

 

 

Komentari

Podelite sa prijateljima!