Više od niskih cena
  • 011/407-21-09
  • 064/23-16-580
  • 065/23-16-580
  • Kontakt

Fuji X-T4, Test

 

 

TEST AF SISTEMA

Fujifilm X-T4 predstavlja najnapredniji Fuji aparat, kada govorimo o sistemu autofokusa, a koliko je teorija bliska praksi, pokušali smo da odgonetnemo standardnom serijom snimaka u situacijama koje od aparata traže sjajnu koordinaciju raznih podsistema. Kako se MILC, kao koncept, najviše oslanja na glavni senzor i centralni procesor, jasno je da se od njih najviše očekuje.

Mod pojedinačnog fokusa je odavno prevaziđen kao potencijalan problem, pa smo AF test bazirali pre svega na kontinualnom, kombinujući ga sa raspoloživim metodima selekcije tačaka. Metod pojedinačne, ručne selekcije, spada u najčešće korišćene, a budući da nudi maksimalnu kontrolu nad time šta će biti fokusirano, kao jedini problem se može javiti nedovoljna spretnost fotografa, da valjano isprati metu u kadru. Uobičajeni kadrovi su, s toga, rutinska stvar za X-T4:

136_T55_8-AF_primer1.jpg
Continuous/Single-Point AF, pojedinačno fokusiranje ručno izabranim fokusnim poljem u lošim svetlosnim uslovima
(Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS @200mm f/3.5)

Procenat uspešnosti je očekivano visok. Nekoliko serija snimaka je ispraćeno sa vrlo visokim procentom dobro fokusiranih snimaka, a količina promašenih gravitira u rangu proseka klase.

Zonska selekcija se pokazala pouzdanijom za „blisku borbu“, tj. fokusiranje mete koja je dosta blizu objektiva:

137_T55_8-AF_primer2.jpg
Continuous/Zone AF, kontinualno praćenje prethodno izabrane mete;
(Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS @200mm f/4.8)

… i to čak i onda kada se meta velikom brzinom približava, jer je tada fokusiranje mnogo lakše izvesti, nego kod metoda koji koristi pojedinačne fokusne tačke:

138_T55_8-AF_primer3.jpg
Continuous/Zone AF, kontinualno praćenje prethodno izabrane mete;
(Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS @140mm f/2.8)

Pravo poboljšanje u efikasnosti uočavamo kod metoda praćenja u okviru celog kadra (Wide-Tracking), gde je aparat veoma revnosno održavao selekciju na prethodno izabranoj meti, sa tek sporadičnim greškama koje je bilo moguće uočiti na vreme i, čak, predvideti:

139_T55_8-AF_primer4.jpg
Continuos/Wide-Tracking AF, fokusiranje pomoću zone;
(Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS @200mm f/4.8)

Isprovocirali smo X-T4, dopuštajući da objekat priđe do graničnih delova kadra, kada postaje gotovo nemoguć za fokusiranje pomoću konvencionalnih metoda:

140_T55_8-AF_primer5.jpg
Single/Auto AF, Eye-focus/Face-Detection, prepoznavanje očiju/lica u uslovima lošeg osvetljenja;
(Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS @200mm f/8)

Ne može se računati na nekakvu nepogrešivost, ali je procenat uspešnih potvrda dovoljno visok, da se u odsudnoj situaciji komotno može računati na ovaj metod selekcije.

U celini, sistem fokusa jeste bolji nego kod X-T3, ali ipak nismo skloni superlativima, jer su greške i dalje moguće kako u modu kontinualnog fokusa, tako i u modu pojedinačnog, kada se (recimo) fokusira u veoma lošim uslovima ili se forsira funkcija prepoznavanja očiju i lica. Prepoznavanje bi, po navodima proizvođača, sad trebalo biti efikasnije, ali mi nismo bili u prilici da to dovoljno revnosno isprobamo, pa ostaje da im verujemo. Isto tako, povećana efikasnost u lošijim svetlosnim uslovima i spuštanje granice operativnosti fokusa sa -3 na čak -6 EV, nismo baš uspeli da potvrdimo u praksi u toj meri. Kada je svetla bilo dovoljno, aparat bi fokusirao bez kolebanja. Kada ga ima malo, situacija nije tako jasna, pa smo nekad imali pozitivnu potvrdu bez previše truda, dok bi nekad potvrda fokusa izostala i tamo gde to ne bismo očekivali. Sve u svemu, autofokusni sistem novog aparata je izvanredan, ali ipak ne bismo išli toliko daleko da garantujemo superiornost u bilo kom smislu.

 

 

Komentari

Podelite sa prijateljima!