Više od niskih cena
  • 011/407-21-09
  • 065/23-16-580
  • Kontakt

Fuji X-T30, Test

 

TEST AF SISTEMA

Gledano prema specifikacijama, Fujifilm X-T30 predstavlja grupu najnaprednijih Fuji modela, kada govorimo o sistemu autofokusa. U praksi se teorija često ne poklapa sa praksom, pa smo testiranjem pokušali da utvrdimo da li X-T30 opravdava mini-X-T3 epitet. Uobičajena serija snimaka u situacijama koje od aparata traže sjajnu koordinaciju raznih podsistema, poslužiće i ovaj put.

Mod pojedinačnog fokusa je tradicionalno najpouzdaniji, pa smo AF test bazirali pre svega na kontinualnom, kombinujući ga sa raspoloživim metodima selekcije tačaka. Metod pojedinačne, ručne selekcije, spada u najčešće korišćene, a budući da nudi maksimalnu kontrolu nad time šta će biti fokusirano, kao jedini problem se može javiti nedovoljna spretnost fotografa, da valjano isprati metu u kadru. Na ruku nam nisu išli atmosferski uslovi, budući da je visoka temperatura uzrokovala jaka isparenja, što nipošto ne pogoduje preciznosti izoštravanja.

136_T51_8-AF_primer1.jpg
Continuous/Single-Point AF, pojedinačno fokusiranje ručno izabranim fokusnim poljem u lošim svetlosnim uslovima
(Fujinon XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR @140mm f/2.8)

Ipak, X-T30 je solidno ispratio nekoliko serija, s tim da se mora reći da kritične pozicije objekta fokusiranja, kada se isti nalaze gotovo na minimalnoj fokusnoj distanci, predstavljaju pomalo problematičan zalogaj za ovaj model. Nemali broj puta se dešavalo da aparat ne uspeva da isprati rafal na ovim distancama, pa samo prvih par (ili čak samo jedna) fotografija budu u fokusu. Na žalost, čini se da je ovaj hendikep namerno implementiran, kako jeftiniji aparat ne bi ugrozio prodaju skupljih modela. Nije da smo naročito začuđeni ovakvom situacijom, jer to spada u uobičajenu praksu i ne samo u domenu fotografske opreme.

Isprobali smo i metod zonske selekcije, kada aparat fokusiranje izvodi prema većoj površini kadra i samim tim olakšava kadriranje, te mogućnost promašaja svodi na najmanju meru, uz danak manje preciznog izbora mete:

137_T51_8-AF_primer2.jpg
Continuos/Zone AF, fokusiranje pomoću zone;
(Fujinon XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR @140mm f/2.8)

Zonski metod selekcije se u praksi nije pokazao naročito boljim, ali ni lošijim. Iako je brže mete lakše ispratiti u kadru, zbog same površine kojom ju je potrebno pratiti, sama serija snimaka je odisala istim procentom uspešnih – što je meta bliža objektivu, to je i mogućnost greške veća.

Metod potpuno automatskog praćenja mete, pokazao se dosta praktičnim. Ne samo da je preciznost bila dosta visoka, nego je i algoritam praćenja unapred izabrane mete sasvim solidno funkcionisao:

138_T51_8-AF_primer3.jpg
Continuous/Wide-Tracking AF, kontinualno praćenje prethodno izabrane mete;
(Fujinon XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR @140mm f/2.8)

Isti problem sa blizinom mete ostaje i sa ovim metodom, što je i logično. Promena scenarija, kojim se može menjati vreme reakcije autofokusa, itekako može uticati na krajnjih ishod, s tim da je za najbolji rezultat neophodno izvršiti i pravilan odabir odgovarajućeg scenarija. Eksperimentisanjem smo procenat uspešno fokusiranih snimaka podigli za određeni nivo, ali je teško govoriti o procentima, budući da svaka scena iziskuje i zasebno podešavanje.

Fokusiranje lica i očiju je postala prava poslastica poslednjih godina… ne toliko zbog lenjosti da se izabere odgovarajuća AF tačka i pozicionira u kadru, koliko zbog drastično veće brzine reakcije, čak i bez prethodne pripreme. Naprosto, mogućnost da u iznenadnoj situaciji izvučete par solidnih snimaka, nikako nije zanemarljiva. Isprobali smo kako se X-T30 ponaša u ovakvoj situaciji, kada ambijent ne nudi dovoljno svetla:

139_T51_8-AF_primer4.jpg
Single/Wide-Tracking, Eye-focus/Face-Detection, prepoznavanje očiju/lica u uslovima lošeg osvetljenja;
(Fujinon XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR @140mm f/2.8)

Promašaja je bilo, tu nema sumnji, ali je broj snimaka sa promašenim fokusom manji nego broj onih čiji parametri nisu bili adekvatni situaciji, što zbog naše greške, što zbog limitirane auto-ISO funkcije.

Aparat se dovoljno dobro snašao čak i onda kada balans bele nije mogao da se izbori sa situacijom ili su oči bile u senci:

140_T51_8-AF_primer5.jpg
Single/Auto AF, Eye-focus/Face-Detection, prepoznavanje očiju/lica u uslovima lošeg osvetljenja;
(Fujinon XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR @106mm f/2.8)

Krajnji zaključak je da X-T30 poseduje odličan AF sistem, ali da očekivanja moraju biti realna, te da pouzdanost i brzina ipak nisu u rangu onoga što, uprkos istovetnim specifikacijama, nudi skuplji X-T3. Rad u lošijim svetlosnim uslovima je više nego izuzetan, sa veoma malim brojem situacija koje uspevaju da zbune AF sistem i nateraju ga na potpunu blokadu. Prepoznavanje očiju radi možda čak i bolje nego na X-T3 u nekim momentima, ali taj zaključak ostavljamo čisto subjektivnom utisku, s obzirom da probu nismo vršili paralelno, da bi komparacija takvog tipa imala smisla. Ono što je sigurno je da u modu kontinualnog fokusa nije moguće pratiti oči tokom snimanja video zapisa, što i nije naročit hendikep, s obzirom da praćenje lica funkcioniše relativno pristojno.

 

Komentari

Podelite sa prijateljima!