Više od niskih cena
  • 011/407-21-09
  • 065/23-16-580
  • Kontakt

Fuji X-T3, Test

 

ISO TEST, JPEG

Za JPEG u ISO testu važi isto što smo naveli i u testu detalja – nekada za pažljivu obradu u RAW-u nema vremena, a nekada ni volje. U takvim trenucima je dobro znati koji su limiti aparata koji posedujemo, kako bismo parametre prilagodili situaciji, ali ne dovodeći se u poziciju da konačni rezultat bude neprihvatljiv.

ISO test u JPEG formatu uvek daje drugačije rezultate. Čak i kada je međusobni odnos nekih modela sličan u RAW komparaciji, JPEG u jednačinu unosi i element kompresije, koja se na svojevrstan način manifestuje kao oblik redukcije šuma. Tako se može desiti da se aparati potpuno drugačije pokažu u JPEG, što može biti veoma bitno za sve one koji svakodnevno i rado koriste ovaj format.

Pogledaćemo kakve rezultate X-T3 nudi na celom ISO rasponu, ovaj put u JPEG formatu, opet u poređenju sa prethodnikom. Studijska scena će poslužiti i ovaj put:

088_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_resize.jpg 

100% kropovi sa oba tela, JPEG iz aparata, „provia-standard“ kolorni profil, bez dodatne obrade i redukcije šuma (levo X-T3, desno X-T2):

089_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso80.jpg

090_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso100.jpg

091_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso160.jpg

092_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso200.jpg

093_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso400.jpg

094_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso800.jpg

095_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso1600.jpg

096_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso3200.jpg

097_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso6400.jpg

098_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso12800.jpg

099_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso25600.jpg

100_T48_4-ISOtest_JPEG_studio_iso51200.jpg

Zaključci iz RAW ISO testa gotovo se u potpunosti ponavljaju i u slučaju JPEG-a. X-T3 je na otprilike istom nivou do ISO 3200, situacija se blago pogoršava do 6400, da bi na ISO 12800 X-T2 bio u blagoj prednosti. Karakter šuma je malo drugačiji, uz finiji šum na X-T2 koji (subjektivno) nama više leži. Ovo svoje implikacije naročito ima na najvišem delu ISO raspona, gde krupniji šum veoma nepovoljno utiče na render detalja, pri čemu se na poslednje dve vrednosti gubi definisanost kontura na snimcima sa X-T3.

Očuvanost kolorita je na oba aparata uzorna, sa blagom desaturacijom koja je primenjena tek na rasponu od 25600 do 51200. U nekim situacijama, veće prisustvo šuma je moguće kompenzovati internom redukcijom, raspoloživom u aparatu. Fuji je razvio izvrstan algoritam za uklanjanje šuma i njegov potencijal nije samo u sposobnosti peglanja, već i u sposobnosti kompenzovanja nastalih nedostataka u određenoj meri. Zbog toga nas je interesovalo kako se X-T3 kotira kada primenimo opciju uklanjanja šuma, koja ima čak 9 nivoa (kao uostalom i većina drugih sličnih parametara koji se tiču interne obrade na Fuji aparatima). Opet je podrazumevani nivo 0, iako to, baš kao i kod oštrenja, uopšte ne predstavlja isključenu opciju redukcije šuma, već samo sredinu simetrične skale. Raspon redukcije se kreće od -4 do +4, gde bi -4 trebao da predstavlja isključenu redukciju, a +4 njen maksimum.

Naravno, kao i kod svih drugih aparata, isključena redukcija šuma u JPEG formatu nije ništa slično onome što se dobija u RAW-u, kada je redukcija šuma isključena, a mi ćemo u nastavku pogledati kako se koji stepen redukcije odražava na prisustvo šuma, ali i očuvanje detalja. Test scena je poznata:

101_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_resize.jpg

100% kropovi sa X-T3 – sasvim levo je -4 (isključena redukcija), a dalje desno u gornjem redu su -3, -2, -1 i podrazumevana vrednost (0), dok su dole vrednosti od +1 do +4, kao najsnažnija redukcija:

102_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso80.jpg

103_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso100.jpg

104_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso160.jpg

105_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso200.jpg

106_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso400.jpg

107_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso800.jpg

108_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso1600.jpg

109_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso3200.jpg

110_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso6400.jpg

111_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso12800.jpg

112_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso25600.jpg

113_T48_4-ISOtest_JPEG_NR_iso51200.jpg

Redukcija šuma je predmet kontroverzi u vezi sa većinom Fuji modela. Razlozi za to nisu tajna – Fuji nikad nije ni demantovao, a većina iskusnih fotografa je primetila da ni RAW fajlovi nisu u potpunosti pošteđeni redukcije šuma, čak ni kada je ona naizgled isključena. Doduše, i pitanje „isključenosti“ nije sasvim jasno na Fuji aparatima. Uobičajeno je da pozicija 0 označava da je neka funkcija isključena. Ne i kod Fuji-ja! Baš kao i sa oštrenjem, redukcija šuma se prostire na skali od -4 do +4, gde je -4 najmanji stepen redukcije, a +4 najveći. 0 je samo sredina između ta dva, pa je i simbolika potpuno pogrešno interpretirana od strane korisnika, pogotovo onih koji ne poznaju logiku Fuji softvera.

U pogledu efekta redukcije, važno je reći da je negde do ISO 800 praktično potpuno nevažno koji je nivo redukcije izabran, jer se čišćenje sprovodi kontrolisano, sa težištem na tamnijim partijama snimka i uz tretiranje isključivo kolornog šuma. U rasponu od 1600 do 6400, čak je i podrazumevani nivo za naš ukus previše agresivan. Kako se šum pojačava, tako i efekat podrazumevanog stepena redukcije slabi, što nam se dopada. Ipak, pojačana redukcija (od +1 do +4) je suviše agresivna i dovodi u pitanju poentu čišćenja, jer je krajnji efekat mutniji od prosečnog akvarela i nekako najsličniji efektu posmatranja kroz peskirano staklo. S toga, nađete li se u situaciji da vam je redukcija šuma neophodna, gledajte da njen intenzitet ne prelazi podrazumevani (nulti) podeok, jer će sve više od toga nepovratno ruinirati fotografiju.

 

Komentari

Podelite sa prijateljima!